Οι σύγχρονες γενιές όπως τις ξέρουμε είναι:

  •         Η χαμένη γενεά ή η γενεά του 1914 | The Lost Generation – The Generation of 1914

       Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1890 – 1915

  •         Η σπουδαιότερη γενεά | The Greatest Generation

Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1910 – 1924

  •         Η σιωπηρή γενεά | The Silent Generation

Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1925 – 1945

  •         Γενεά Baby Boomers | Baby Boomer Generation

Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1946 – 1964

  •         Γενιά Χ | Generation X (Baby Bust)

Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1965 – 1980

  •         Γενιά Υ ή Ν | Generation Y – The Millennial – Gen Next

Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1981 – 1995 (ή 2000)

  •         Γενιά Ζ | Generation Z

Όσοι είναι γεννημένοι μεταξύ 1996 – 2010 (ή 2015)

  •         Γενιά Άλφα | Gen Alpha

Όσοι είναι γεννιούνται μεταξύ 2011 – 2025

 

Οι 3 πρώτες γενιές συχνά αναφέρονται και ως η Προπολεμική γενιά ή οι Παραδοσιακοί (The Builder Generation).

Οι γενιές έχουν τα συγκεκριμένα αυτά ονόματα λόγω των χαρακτηριστικών τους.

Τι είναι η γενιά;

Η γενιά ή γενεά είναι μια έννοια που προσδιορίζει το σύνολο ανθρώπων της ίδιας ηλικίας σε σχέση με τους προγόνους και τους απογόνους.

Mια γενιά αλλάζει όταν το παιδί φτάνει σε ηλικία που θα μπορούσε να κάνει το δικό του παιδί.

Αυτό βέβαια είναι πολύ γενικό. Aνάλογα με την κουλτούρα κάθε χώρας μπορεί να υπάρχει ηλικιακή διαφορά.

Είναι το χρονικό διάστημα από την στιγμή που γεννιέται ένα παιδί μέχρι την στιγμή που κανονικά θα έχει γεννηθεί ο απόγονός του.

Στην Ευρώπη η μέση ηλικία απόκτησης του πρώτου απογόνου κυμαίνεται γύρω στα 29 χρόνια, ενώ στην Ιρλανδία τα 30,2, στην Αυστρία τα 27,8 ενώ η Ελλάδα έχει 28,4 χρόνια.

Σύμφωνα με έρευνες, το 51,2% των γυναικών στην Ευρώπη γεννούν το πρώτο τους παιδί σε ηλικία 20-29, ενώ το 40,6% σε ηλικία 30-39.

Γι’ αυτό το λόγο καθορίστηκε άτυπα μια γενιά να αλλάζει κάθε 25 χρόνια.