Η Σιωπηρή Γενιά περιλαμβάνει όσους είναι γεννημένοι μεταξύ 1925 – 1945.

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες ημερομηνίες για την αρχή και το τέλος της ωστόσο. Οι δημογράφοι και οι ερευνητές χρησιμοποιούν συνήθως τα μέσα του τέλους της δεκαετίας του 1920 ως αρχική γέννηση και από τα πρώτα έως τα μέσα της δεκαετίας του 1940 ως τελικά έτη γέννησης για αυτήν την γενιά.

Δεν είναι σαφές πού προέκυψε ο όρος, αν και είναι ευρέως αποδεκτό ότι ο όρος “Silent Generation” προέρχεται από τον ακτιβισμό που ήταν το επίκεντρο τότε. Ως νεαροί ενήλικες κατά την εποχή του McCarthy, πολλά μέλη της Σιωπηλής Γενιάς θεώρησαν ότι ήταν επικίνδυνο να μιλήσουν.

Το περιοδικό Time χρησιμοποίησε για πρώτη φορά τον όρο “Silent Generation” σε ένα άρθρο στις 5 Νοεμβρίου 1951 με τίτλο “Η νεότερη γενιά”, αν και ο όρος φαίνεται να προηγείται της δημοσίευσης.

Το όνομα αρχικά εφαρμόστηκε στους ανθρώπους στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά, αλλά στην συνέχεια χρησιμοποιήθηκε και για εκείνους της Δυτικής Ευρώπης, της Αυστραλίας και της Νότιας Αμερικής.

Περιλαμβάνει τους περισσότερους από αυτούς που πολέμησαν κατά τη διάρκεια του Κορεατικού πολέμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η γενιά ήταν συγκριτικά μικρή, επειδή η οικονομική ανασφάλεια της δεκαετίας του 1930 και ο πόλεμος στις αρχές της δεκαετίας του 1940 προκάλεσαν τους ανθρώπους να έχουν λιγότερα παιδιά.