Είναι η γενιά που γεννήθηκε μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, από το 1946 έως το 1964, και της οποίας μεγάλο μέρος έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί.

Πρόκειται για την πολυπληθέστερη γενιά, καθώς τότε παρουσιάστηκε μια εκρηκτική αύξηση στις γεννήσεις. Από εκεί προκύπτει και η ονομασία αυτής της γενιάς.

Θεωρείται η γενιά των κοινωνικών κινημάτων και επαναστάσεων, αλλά και αυτή που διόγκωσε τις υποχρεώσεις του κοινωνικού κράτους, ειδικά στην Ευρώπη, καταδικάζοντάς το σε συρρίκνωση.

Ο όρος “baby boomer” χρησιμοποιείται επίσης σε ένα πολιτιστικό πλαίσιο, οπότε είναι δύσκολο να επιτευχθεί ευρεία συναίνεση για ακριβή ορισμό της ημερομηνίας. Διαφορετικοί άνθρωποι, οργανώσεις και μελετητές έχουν διαφορετικές απόψεις σχετικά με το ποιος είναι boomer boomer, τόσο χρονολογικά όσο και πολιτιστικά. Κάποιοι ορίζουν τους “baby boomers” αυτούς που γεννήθηκαν μεταξύ του 1946 και του 1964.

Η απονομή γενικών χαρακτηριστικών σε οποιαδήποτε γενιά είναι δύσκολη και ορισμένοι πιστεύουν ότι είναι άκυρο να κάνουν γενικεύσεις σχετικά με άτομα που τυχαίνει να γεννιούνται στο ίδιο χρονικό πλαίσιο. Ωστόσο, πολλοί προσπάθησαν να διακρίνουν σε αυτή την ομάδα πολιτιστικές ομοιότητες και ιστορικές επιπτώσεις, συμβάλλοντας στη διάδοση της ονομασίας “baby boomer”.

Οι baby boomers συνδέονται με την απόρριψη ή τον επαναπροσδιορισμό των παραδοσιακών αξιών. Πολλοί σχολιαστές, ωστόσο, αμφισβήτησαν την έκταση αυτής της απόρριψης, σημειώνοντας τη διαδεδομένη συνέχεια των αξιών με τις μεγαλύτερες και τις νεότερες γενιές. Στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι boomers συνδέονται ευρέως με το προνόμιο, καθώς πολλοί μεγάλωσαν σε μια εποχή εκτεταμένων κυβερνητικών επιδομάτων στη μεταπολεμική στέγαση και εκπαίδευση και στην αύξηση της ευημερίας.

Ως ομάδα, οι baby boomers ήταν η πλουσιότερη, πιο ενεργητική και πιο φυσική γενιά μέχρι την εποχή κατά την οποία έφθασαν και ήταν μεταξύ των πρώτων που μεγάλωσαν πραγματικά περιμένοντας τον κόσμο να βελτιωθεί με την πάροδο του χρόνου. Ήταν επίσης η γενιά που έλαβε κορυφαία επίπεδα εισοδήματος.

Θα μπορούσαν συνεπώς να επωφεληθούν από τα οφέλη από τα άφθονα επίπεδα τροφίμων, ενδυμάτων, προγραμμάτων συνταξιοδότησης, και μερικές φορές ακόμη και προϊόντα “κρίσης μέσης ηλικίας”. Ο αυξημένος καταναλωτισμός αυτής της γενιάς έχει επικριθεί τακτικά ως υπερβολικός.

Ένα χαρακτηριστικό των boomers ήταν ότι είχαν την τάση να σκέφτονται για τους εαυτούς τους ως μια ειδική γενιά, πολύ διαφορετική από εκείνες που είχαν έρθει πριν ή που έχει έρθει μετά. Στη δεκαετία του 1960, καθώς οι σχετικά μεγάλοι αριθμοί νέων γινόταν έφηβοι και νέοι ενήλικες, αυτοί και οι γύρω τους δημιούργησαν μια πολύ συγκεκριμένη ρητορική γύρω από τη ομάδα τους και τις αλλαγές που επέφεραν.