Για τις συνέπειες που θα έχει στα τελωνεία και τις πύλες εισόδου της χώρας, από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 29 Μαρτίου, τυχόν «άτακτη έξοδος» της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση, προετοιμάζεται η Ελλάδα. Χάος αναμένεται να προκληθεί έτσι σε τρεις εβδομάδες από σήμερα, στις εμπορικές συναλλαγές αλλά και αγορές μέσω ίντερνετ από Αγγλία, αν δεν υπάρξει τελικώς συμφωνία ή λύση για ομαλή μετάβαση. Τουλάχιστον 7.000 προϊόντα από βρετανικά e-shops (πχ Amazon κλπ) θα συσσωρεύονται καθημερινά στα Τελωνεία, για να τιμολογηθούν και να εκδοθούν διασαφήσεις και δασμοί κατά την άφιξή τους στη χώρα μας.

Το νέο καθεστώς, όταν το Ην.Βασίλειο δεν θα είναι πλέον μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιέγραψε σε ομιλία του ο Διοικητής της ΑΑΔΕ, Γεώργιος Πιτσιλής, σε εκδήλωση του Υπουργείου Εξωτερικών με θέμα “No Deal Brexit”.

Το μέγεθος του όγκου των συναλλαγών που διαταράσσονται επικαλέστηκε δύο αριθμητικά στοιχεία:

– Για το 2018, οι επιβάτες από το Ηνωμένο Βασίλειο ανήλθαν σε 4.200.000 περίπου, έναντι 13.500.000 περίπου επιβατών τρίτων χωρών. Πλέον, θα πραγματοποιούνται δηλώσεις και έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων (αξίας ίσης ή μεγαλύτερης των 10.000 ευρώ) και έλεγχοι αποσκευών στους επιβάτες προέλευσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έλεγχοι ρευστών διαθεσίμων θα πραγματοποιούνται και στους ταξιδιώτες προς το Ηνωμένο Βασίλειο.

– Αναμένεται αύξηση κατά 5.850 των εισερχόμενων ταχυδρομικών δεμάτων ημερησίως, όταν σήμερα τελωνίζονται περίπου 1.200 ημερησίως.

Η Α.Α.Δ.Ε., για να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις, προετοιμάζει τη δημιουργία ειδικής σελίδας στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τις 18.03.2019, και θα περιλαμβάνει ειδικές θεματικές που αφορούν επιχειρήσεις και πολίτες, έκδοση οδηγιών κ.λ.π.

Σύμφωνα με όσα επεσήμανε ο κύριος Πιτσιλής:

– Η διακίνηση των εμπορευμάτων από τη χώρα μας και τα άλλα Κ-Μ προς το Ηνωμένο Βασίλειο και αντίστροφα, θα αντιμετωπίζεται διαδικαστικά με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο γίνεται η διακίνηση εμπορευμάτων από και προς τρίτες χώρες.

– Στο εξής, για την πραγματοποίηση συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, απαιτείται οι εγκατεστημένοι στη χώρα μας και στα άλλα κράτη μέλη συναλλασσόμενοι με το Ηνωμένο Βασίλειο, να αποκτήσουν αριθμό EORI, που χορηγείται από τις αρμόδιες Τελωνειακές Αρχές.

– Για εμπορεύματα που εισέρχονται στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ από το Ηνωμένο Βασίλειο:

1. Θα υποβάλλονται διασαφήσεις εισαγωγής, υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφορικού Συστήματος ICISnet,

2. Θα υπόκεινται σε επιτήρηση και τελωνειακούς ελέγχους,

3. Θα υπόκεινται σε φυτοϋγειονομικούς και κτηνιατρικούς ελέγχους,

4. Θα επιβάλλονται οι σχετικοί εισαγωγικοί δασμοί,

5. Θα προσκομίζονται άδειες, εφόσον τα εμπορεύματα υπόκεινται σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς για λόγους δημόσιας τάξης/ασφάλειας, προστασίας της υγείας, όπως είναι π.χ. ορισμένα χημικά προϊόντα.

– Όλα αυτά ισχύουν και για ταχυδρομικά αντικείμενα που αποστέλλονται στη χώρα μας από το Ηνωμένο Βασίλειο, είτε μέσω ΕΛ.ΤΑ. είτε μέσω εταιρειών ταχυμεταφοράς.

Επιπλέον:

– Όλα τα ανωτέρω, αναφορικά με τους ελέγχους, τις διατυπώσεις, τα τελωνειακά παραστατικά, θα εφαρμόζονται και για τα εμπορεύματα που θα εξάγονται από το τελωνειακό έδαφος της ΕΕ προς το Ηνωμένο Βασίλειο, με εξαίρεση βέβαια την επιβολή δασμών, που ούτως ή άλλως δεν επιβάλλονται στην εξαγωγή.

– Τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ειδικούς Φόρους Κατανάλωσης, δεν θα διακινούνται πλέον από και προς το Ηνωμένο Βασίλειο υπό καθεστώς αναστολής, αλλά θα υπόκεινται σε διατυπώσεις εισαγωγής και εξαγωγής, αντίστοιχα.

– Η διακίνηση των εμπορευμάτων και υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο προς την χώρα μας και αντίστροφα, θα υπόκειται στους κανόνες επιβολής ΦΠΑ που ισχύουν για τις τρίτες χώρες και δεν θα εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για τις ενδοενωσιακές συναλλαγές.

Οι βασικές αρνητικές συνέπειες του “no deal Brexit” μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

α) στην αιφνίδια αλλαγή των κανόνων που θα διέπουν τις συναλλαγές μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ και Ηνωμένου Βασιλείου,

β) στο ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα των εμπορευματικών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit θα καταστεί πιο πολύπλοκη και θα έχει μεγαλύτερο κόστος.

Όπως τόνισε όμως ο κύριος Πιτσιλής, «η ανησυχία όλων για το ενδεχόμενο της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία, είναι έκδηλη», αλλά παράλληλα «είναι δεδομένη και η αποφασιστικότητα όλων μας να προβούμε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εκμηδενίσουμε, ει δυνατόν, τις αρνητικές συνέπειες που πιθανόν να προκύψουν στην εθνική μας οικονομία στην περίπτωση υλοποίησης αυτού του σεναρίου.

Σε αυτήν την περίπτωση, το Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται «τρίτη χώρα» για τα κράτη μέλη της ΕΕ των 27 και δεν θα υφίσταται πλέον η ελεύθερη κυκλοφορία των εμπορευμάτων μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και των κρατών μελών της ΕΕ των 27.

Όμως υπάρχουν λύσεις, που βασίζονται στην τελωνειακή νομοθεσία για το διαμετακομιστικό εμπόριο, και που επιτρέπουν, οι συναλλαγές που αφορούν προϊόντα που θα προέρχονται από το Ηνωμένο Βασίλειο να μην επιβαρύνονται με ΦΠΑ (ανασταλτικά καθεστώτα, καθεστώτα απαλλαγής ΦΠΑ κλπ).

Στο περιβάλλον αυτό η Α.Α.Δ.Ε. αντιμετωπίζει τις κατωτέρω προκλήσεις:

– Να συμβάλει στην εξοικείωση, το ταχύτερο δυνατό, ενός μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων που έχουν εμπορικές συναλλαγές με εταιρείες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με τους κανόνες της ΕΕ που θα ισχύουν μετά το Brexit.

– Να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της από τον αυξημένο όγκο συναλλαγών και επιβατικής κίνησης για τις οποίες θα απαιτούνται πλέον τελωνειακές διατυπώσεις και έλεγχοι.

Η Α.Α.Δ.Ε., για να ανταποκριθεί στις παραπάνω προκλήσεις, προετοιμάζεται εντατικά, έχοντας ήδη αναπτύξει προληπτικά σχέδιο δράσης γύρω από δύο άξονες:

– Ο πρώτος αφορά στην ενημέρωση, με τη δημιουργία ειδικής σελίδας στον ιστότοπο της Α.Α.Δ.Ε., η οποία θα τεθεί σε λειτουργία από τις 18.03.2019, και θα περιλαμβάνει ειδικές θεματικές που αφορούν επιχειρήσεις και πολίτες, έκδοση οδηγιών κ.λ.π.

– Ο δεύτερος αφορά στην επιχειρησιακή ετοιμότητα των Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε. να ανταπεξέλθουν στην αύξηση του όγκου των συναλλαγών και της επιβατικής κίνησης. Έχουμε αναπτύξει σχέδιο για την ενίσχυση των Υπηρεσιών αιχμής με το αναγκαίο προσωπικό, θέμα για το οποίο είμαστε σε επικοινωνία και συνεργασία με την πολιτική ηγεσία.

Παράλληλα θα απαιτηθεί στενή συνεργασία με τις υπόλοιπες υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα (Υπ. Εξωτερικών, Αστυνομία, Λιμενικό, και λοιπές Υπηρεσίες), για την πλήρη ενημέρωση και εξοικείωση των επιχειρήσεων με το νέο περιβάλλον. Το ίδιο ισχύει και σε σχέση με την ενημέρωση των πολιτών για αγορές προϊόντων και υπηρεσιών από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Στην ίδια εκδήλωση, στελέχη της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης της ΑΑΔΕ, απάντησαν σε σχετικές ερωτήσεις και έδωσαν διευκρινίσεις, για ζητήματα αρμοδιότητάς τους, σχετικά με τις διαδικασίες και τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στις εμπορευματικές συναλλαγές με το Ηνωμένο Βασίλειο σε περίπτωση αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία.