Υβριδικό μοντέλο, που συνδυάζει λύσεις, οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε Ιταλία και Ισπανία, φαίνεται να προκρίνει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ανάγκη επιτάχυνσης του ρυθμού εξυγίανσης των τραπεζικών ισολογισμώναπό μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Mετά από διευρυμένη σύσκεψη της περασμένης Τετάρτης υπό τον πρωθυπουργό, η κύβερνηση προκρίνει σχέδιο το οποίο περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την περαιτέρω μείωση των «κόκκινων» δανείων και την εξυγίανση των χαρτοφυλακίων των τραπεζών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το προσχέδιο που έχει εκπονηθεί και έχει αποσταλεί, ήδη, στους Θεσμούς προβλέπει τις εξής δύο δυνατότητες:

είτε να εισφέρουν οι συστημικές τράπεζες σε μια εταιρεία ειδικού σκοπού μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τάξης των 10 δισ. ευρώ, η οποία, αφού τα κατατμήσει, είναι πιθανόν να προχωρήσει σε τιτλοποιήσεις με – μερική- εγγύηση Δημοσίου επί των ομολόγων, τα οποία θα εκδίδονται,

είτε να προχωρήσουν απευθείας οι τράπεζες σε τιτλοποιήσεις τα ομόλογα των οποίων θα φέρουν μερική εγγύηση Δημοσίου.

Με το σχέδιο αυτό, αντιμετωπίζεται,

αφενός η ανάγκη των τραπεζών να μειώσουν ταχύτερα τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους,

αφετέρου η βελτίωση της κεφαλαιακής τους θέσης, εφόσον θα μειωθεί το σταθμισμένο ενεργητικό (σ.σ. προϋπόθεση είναι το SPV να μην ενοποιείται) και από τη μεταβίβαση των δανείων δεν προκύψει σοβαρή ζημιά για τα πιστωτικά ιδρύματα.

Πρόκειται, στην πράξη, για συνδυασμό υβριδικών λύσεων, που έχουν εφαρμοστεί σε Ιταλία και Ισπανία, καθώς συνδυάζει τη λογική της «μίνι» bad bank (SPV στο οποίο μεταβιβάζονται τα «κόκκινα» δάνεια) και του εργαλείου του Asset Protection Scheme (παροχή κρατικών εγγυήσεων επί κάποιων ομολόγων της τιτλοποίησης).

Τα ερωτήματα για την οριστική μορφή, που θα λάβει ο παραπάνω σχεδιασμός, είναι πάρα πολλά και προκύπτουν από την εσπευσμένη δημοσιοποίησή του, υπό την πίεση των ανησυχιών, την οποία προκάλεσε η βίαιη υποχώρηση των τραπεζικών αποτιμήσεων, σε περιβάλλον, μάλιστα, πλήρους απελευθέρωσης των αναλήψεων.