Στις επιτυχίες, αλλά και τις αδυναμίες της Ευρωζώνης αναφέρθηκε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Μάριο Ντράγκι, σε ομιλία του στην Πίζα, εν όψει της συμπλήρωσης, την 1η Ιανουαρίου, 20 ετών από την καθιέρωση του ευρώ.

«Η Νομισματική Ένωση πέτυχε με πολλούς τρόπους, αλλά δεν έφερε τα αναμενόμενα κέρδη σε όλες τις χώρες. Αυτό είναι εν μέρει το αποτέλεσμα εγχώριων πολιτικών επιλογών και εν μέρει το αποτέλεσμα του ότι η Νομισματική Ένωση είναι ατελής, κάτι που οδήγησε σε ανεπαρκή σταθεροποίηση κατά τη διάρκεια της κρίσης», είπε ο κεντρικός τραπεζίτης.

«Ο δρόμος που πρέπει να ακολουθήσουμε, λοιπόν, είναι να διαπιστώσουμε τις αλλαγές που είναι αναγκαίες για να κάνουμε τη Νομισματική Ένωσή μας να λειτουργεί προς όφελος όλων των χωρών – μελών. Πρέπει να κάνουμε τις αλλαγές αυτές το συντομότερο δυνατό, αλλά πρέπει επίσης να εξηγούμε γιατί είναι σημαντικές για τους πολίτες της Ευρώπης».

Επίσης σημείωσε ότι αρκετές χώρες της Ευρωζώνης πέτυχαν σημαντική σύγκλιση του βιοτικού επιπέδου τους με τις πιο αναπτυγμένες χώρες της, ιδιαίτερα οι χώρες της Βαλτικής, η Σλοβακία και, σε μικρότερο βαθμό, τη Μάλτα και η Σλοβενία. Άλλες, όμως, που ξεκίνησαν επίσης μακριά από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης – όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα – δεν μπόρεσαν να κλείσουν το κενό αυτό σημαντικά.

Για την Ιταλία, ο Ντράγκι είπε ότι η χαμηλή ανάπτυξή της είναι ένα φαινόμενο που ανατρέχει στο παρελθόν, πολύ πριν το ευρώ, καθώς η αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ της ήταν και στην περίοδο από το 1990 έως το 1999 η χαμηλότερη μεταξύ των αρχικών χωρών της Ευρωζώνης. Πρόκειται, είπε, για ένα πρόβλημα από την πλευρά της προσφοράς.

Το γεγονός, σημείωσε, ότι η Ιταλία – και άλλες χώρες – απέκλιναν περαιτέρω από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης κατά τη διάρκεια της κρίσης αναδεικνύει δύο σημαντικά σημεία. «Πρώτον, ότι οι διαρθρωτικά πιο αδύναμες χώρες είναι πιο ευάλωτες στις οικονομικές υφέσεις από τις άλλες και, δεύτερον ότι η Νομισματική μας Ένωση παραμένει ατελής από ορισμένες σημαντικές πλευρές», αναφερόμενος στο θέμα της τραπεζικής ενοποίησης και της ύπαρξης σταθεροποιητικών μηχανισμών.

Προειδοποιώντας ότι μια ημιτελής Νομισματική Ένωση θα κινδύνευε στην επόμενη κρίση, ο Ντράγκι υποστήριξε σαρωτικές αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο η Ευρωζώνη λειτουργεί, ενώ τόνισε ότι η ευρωπαϊκή ενοποίηση είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ.