Το #teamtrees είναι μια τεράστια περιβαλλοντική πρωτοβουλία με σκοπό τη φύτευση 20.000.000 δέντρων σε όλο τον κόσμο μέχρι το τέλος του έτους. Μέχρι στιγμής έχουν περάσει τα 10.000.000 και αυτός ο φιλόδοξος στόχος…φαίνεται πως μπορεί να επιτευχθεί.

Η ομάδα λειτουργεί με crowdfunding όπου κάθε δολλάριο αντιστοιχεί σε 1 δέντρο.