Πιστό στην αδήριτη ανάγκη ευαισθητοποίησης του κοινού για την
Πολιτιστική Διπλωματία, το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας
στοχεύει να φέρει στον δημόσιο διάλογο τα μείζονα ζητήματα της Ελληνικής
Ταυτότητας δίνοντας αυτή τη φορά τον λόγο στους νέους. Στους νέους που
σκέπτονται κριτικά και προβληματίζονται. Στο πλαίσιο αυτό, το Ινστιτούτο
έχει την ιδιαίτερη χαρά να ανακοινώσει τη δημιουργία του πρώτου Forum
Πολιτιστικής Διπλωματίας στην Ελλάδα με τίτλο «AGORA Cultural Diplomacy
Youth Forum».

H θεματική της εκδήλωσης σκοπό έχει να εισαγάγει τους φοιτητές και
τους νέους στον πυρήνα της Πολιτιστικής Διπλωματίας εξετάζοντας τις
πτυχές της υπό το πρίσμα της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα
από μία διαδραστική αλληλεπίδραση, οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να
εκφράσουν τις απόψεις τους και να διαμορφώσουν την ροή της συζήτησης στα
πλαίσια μιας «Αγοράς».

Η πρωτοπορία του παραπάνω εγχειρήματος έγκειται στο γεγονός ότι ο
λόγος θα μετακινηθεί από το βήμα του ομιλητή στην πλατεία, όπου οι
παρευρισκόμενοι θα λαμβάνουν τον λόγο, για μια τοποθέτηση 1′ λεπτού πάνω
στο θέμα που θα εισαγάγει η τετραμελής επιτροπή. Με αυτόν τον τρόπο
σχεδιάστηκε ο ακροατής να μην είναι πια παθητικός λήπτης πληροφοριών
αλλά ενεργός συνομιλητής που θα μετέχει δημιουργικά στον διάλογο.

To AGORA Cultural Diplomacy Youth Forum αποτελείται από μια
τετραμελής επιτροπή από ασκούμενους ερευνητές του Ελληνικού Ινστιτούτου
Πολιτιστικής Διπλωματίας:

Πρόεδρος: Αρτεμισία Νικολαΐδου
Αντιπρόεδρος: Παύλος Πετίδης
Γενικός Γραμματέας: Νίκος Φωκιανός
Yπεύθυνος επικοινωνίας: Τηλέμαχος Ταμπακάς

Το κοινό στο οποίο απευθύνεται η εκδήλωση κυμαίνεται ενδεικτικά απο
18-30 ετών, ενώ δεν αποκλείεται και κάθε άλλος ενδιαφερόμενος όποιας
άλλης ηλικίας.