Σήμερα , Τρίτη 21 Ιανουαρίου, ψηφίζεται στην Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας με τίτλο «Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων και άλλες διατάξεις».

Υπενθυμίζουμε ότι στο νομοσχέδιο προβλέπεται μεταξύ άλλων:

– η συγκρότηση της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης, μιας υπερνισχυμένης Αρχής που θα ελέγχει το σύνολο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

-η κατάργηση της αργίας των Τριών Ιεραρχών

-η αναστολή λειτουργίας 37 νέων τμημάτων

-η «κατάργηση των περιφερειακών εξετάσεων» για την απόκτηση του απολυτηρίου στο Λύκειο.

Δύο ρυθμίσεις όμως είναι αυτές που έχουν φέρει αναστάτωση στην εκπαιδευτική κοινότητα. Η μία αφορά το διορισμό εκπαιδευτικών στη δημόσια εκπαίδευση με πτυχίο  Κολλεγίου χωρίς αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ  και η άλλη, την επιβολή τριετής ποινής στους εκπαιδευτικούς που διορίζονται και δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία.