Την Πέμπτη 16 Ιανουαρίου το Ελληνικό Ινστιτούτο Πολιτιστικής Διπλωματίας
διοργάνωσε σε συνεργασία με την ομάδα “Δίκαιο και Τέχνη” της Νομικής
Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών την εκδήλωση
“Τέχνη και Πολιτιστική Διπλωματία: Η περίπτωση των γλυπτών του
Παρθενώνα”, η οποία φιλοξενήθηκε στις εγκαταστάσεις της βιβλιοθήκης της
Νομικής Σχολής Αθηνών.

Την εκδήλωση άνοιξαν με τις εισηγήσεις τους οι ασκούμενοι του
Ινστιτούτου και φοιτητές της Νομικής Σχολής Αθηνών, κα Φωτεινή-Ηλέκτρα
Χριστακοπούλου και κ. Τηλέμαχος Ταμπακάς, οι οποίοι αναφέρθηκαν στην
περίπτωση των ελληνικών αρχαιοτήτων σε μουσεία του εξωτερικού και στην
τύχη της πολιτιστικής κληρονομιάς σε περίοδο πολέμου, αντίστοιχα.

Στη συνέχεια, η σκυτάλη δόθηκε στον κ. Χριστόφορο Αργυρόπουλο, Πρόεδρο
του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη, ο οποίος ανέλυσε την περίπτωση της
επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα από ιστορική και νομική σκοπιά,
στην κα Ελένη Μπάνου, Αρχαιολόγο Phd και Διευθύντρια της Εφορείας
Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, η οποία μίλησε για το ζήτημα της
ακεραιότητας των αρχαιοτήτων και, τέλος, στον κ. Βασίλη Βουτσάκη,
Αναπληρωτή Καθηγητή της Νομικής Σχολής Αθηνών, ο οποίος αναφέρθηκε στα
ηθικοπολιτικά επιχειρήματα σχετικά με την επιστροφή των γλυπτών.

Στο τέλος των εισηγήσεων, υπήρξαν ερωτήσεις από το κοινό και συζήτηση με
τους ομιλητές, μετά από μια πολύπλευρη προσέγγιση του θέματος. Τον άρτιο
συντονισμό της συζήτησης είχε ο κ. Γεώργιος Μεντής, Δικηγόρος και
Αναπληρωτής Καθηγητής της Νομικής Σχολής Αθηνών, ενώ την επιμέλεια της
εκδήλωσης ανέλαβε επιτυχώς η κα Βασιλική Στρακαντούνα, Προϊσταμένη της
βιβλιοθήκης της Νομικής Σχολής Αθηνών.