Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί έναν θεσμό τόσο μοναδικό όσο και ιδιαίτερο. Στα δύο αυτά επίθετα θα έλεγε ένας ματαιόδοξος αναλυτής μάλλον υπάρχει περισσότερη αρνητική αύρα παρά θετική. Ίσως και μην είχε τόσο άδικο.. ή ακόμα περισσότερο ελπίζω να μην έχει δίκιο.

Ένα από τα μεγαλύτερα στοιχήματα στην ευρωπαϊκή πολιτική αρένα εν όψει των ευρωπαϊκών εκλογών, τον Μάιο του 2019 είναι η ανάδειξη της σημασίας των εκλογών. Για να δοθεί ώθηση στον πολίτη κάθε κράτους-μέλους της Ε.Ε. να ενεργοποιηθεί πολιτικά, πρέπει πρώτα ο ίδιος ο πολίτης να αισθάνεται και να πιστεύει πως είναι μέρος της «Ευρώπης».

Αναμφίβολα η Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση πέτυχε πολλά, σε σημαντικούς τομείς όπως η δημοκρατία, η οικονομία και η εκπαίδευση. Σχεδόν καθημερινά βλέπουμε ή ακούμε για την ευρωπαϊκή μας προοπτική. Πέτυχε όμως όσα θα έπρεπε;

Η εθνική ταυτότητα του ατόμου αποτελεί κάτι ξεχωριστό για τον καθένα μας. Μέσα από αυτήν γινόμαστε κομμάτι ενός όλου, του Έθνους, στο οποίο ζούμε, εκπαιδευόμαστε και δημιουργούμε.

Η ατομική μας ταυτότητα προσδιορίζει ποιος είναι ο εαυτός μας. Η εθνική μας ταυτότητα μας κατατάσσει στο Έθνος και στο κράτος των προγόνων μας. Η ιστορία και η παράδοση είναι αυτή που καθορίζει την ιδιαιτερότητα ενός λαού.

Η ευρωπαϊκή ταυτότητα περιέχει το υπερεθνικό στοιχείο. Την τοποθέτηση μας δηλαδή σε μία μεγαλύτερη ομάδα με (θεωρητικά και πρακτικά) περισσότερα πλεονεκτήματα.

Εθνική και Ευρωπαϊκή ταυτότητα συγκρούονται όταν η ευρωπαϊκή κουλτούρα προσπαθήσει, άθελα και μη, να αλλοιώσει τον πολιτισμό ενός έθνους οδηγώντας στην αποδόμηση του. Σημαίνοντα ρόλο επομένως για τη συνύπαρξη των δύο ταυτοτήτων διαδραματίζει ο σεβασμός του ανθρώπου έναντι των πανανθρώπινων αξιών.

Ο σεβασμός στις ανθρώπινες αξίες είναι στοιχείο πολιτικής ανωτερότητας από όπου κι αν προέρχεσαι. Οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι ενεργώντας θεσμικά πρέπει να εντοπίζουν την εκάστοτε πολιτιστική τριβή και να ασκούν πολιτικές που μεταξύ άλλων θα σέβονται την εθνική ταυτότητα και τις ιδιαιτερότητές κάθε λαού.

Ενίοτε ξεχνάμε πως αυτό που μας κάνει διαφορετικούς στα μάτια των άλλων, μας κάνει συνάμα μοναδικούς και δυνατούς (!)

Είναι δεδομένο πως το ζήτημα της ταυτότητας θα αποτελέσει πεδίο πολιτικής και ιδεολογικής σύγκρουσης ανάμεσα σε προοδευτικές και συντηρητικές ομάδες.

Είναι πολιτικά ορθό πως οι ευρωπαϊκές πολιτικές ομάδες που επιθυμούν να λάβουν την ψήφο με στόχο την είσοδο τους στο ευρωκοινοβούλιο οφείλουν να καταρτίσουν πολιτικά προγράμματα με κορωνίδα την δυναμική μιας συμβίωσης εθνικής ταυτότητας και ευρωπαϊκής προοπτικής.