Γράφει Γιώργος Κώστας

Η Ιαπωνία είναι μία από τις πλέον ισχυρές χώρες τόσο της Ανατολής όσο και της διεθνούς «σκηνής», με αξιοσημείωτη βιομηχανική παραγωγή. Ωστόσο, είναι και μία χώρα, στην οποία οι ρυθμοί της καθημερινότητας είναι ταχύτατοι και οι απαιτήσεις, κυρίως στον εργασιακό τομέα, είναι διαρκώς αυξανόμενες, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να απαρνιούνται την καθημερινότητά τους και να εξαφανίζονται, μία «διαδικασία» γνωστή ως «φαινόμενο Johatsu».

Πιο ειδικά, ως «Johatsu» ορίζεται το φαινόμενο εκείνο κατά το οποίο ένα άτομο αποφασίζει να αλλάξει ταυτότητα ή και χαρακτηριστικά και στην συνέχεια να εξαφανιστεί. Στο φαινόμενο αυτό, συνήθως, προσφεύγουν εκείνοι οι άνθρωποι οι οποίοι αισθάνονται  υπερβολικά πιεσμένοι, ότι απειλείται η ζωή τους ή έχουν υψηλά χρέη. Αξίζει να επισημανθεί ότι ανάμεσα στα άτομα αυτά συγκαταλέγονται και γυναίκες οι οποίες είναι θύματα κακοποίησης από τους συζύγους τους και δεν έχουν λάβει ουδεμία αρωγή και υποστήριξη από τις κοινωνικές υπηρεσίες και την αστυνομία.

Ετησίως είναι χιλιάδες οι περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι εξαφανίζονται, δίχως να αφήνουν κανένα ίχνος. Όπως αναφέρει και το περιοδικό «Time», «στην Ιαπωνία υπάρχει μια ολόκληρη «βιομηχανία», η οποία εξειδικεύεται στις αλλαγές ταυτότητας». Οι περισσότερες από τις «εταιρίες» αυτές παρουσιάζονται με συμβουλευτικό χαρακτήρα και προτείνουν στα άτομα τα οποία βρίσκονται σε οικονομικό ή προσωπικό τέλμα να σκεφτούν μια εναλλακτική λύση αντί της αυτοκτονίας.

Έτσι, αρκετοί άνθρωποι απευθύνονται στις «εταιρίες» αυτές ούτως ώστε να λάβουν κάποια λύση για τα προβλήματά τους. Εντούτοις, δεν είναι λίγες και οι σοβαρές περιπτώσεις, κατά τις οποίες οι εταιρίες αυτές καλούνται να βοηθήσουν άτομα έναντι (υψηλού) χρηματικού αντιτίμου, προκειμένου να αλλάξουν πλήρως την ταυτότητά τους και να τους βοηθήσουν να ξεκινήσουν εκ νέου την ζωή τους σε μία άλλη πόλη. Το τίμημα όμως είναι βαρύ καθώς οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να εγκαταλείψουν την οικογένεια, τους φίλους και τις περιουσίες τους για πάντα.

Άτομα τα οποία ασχολούνται με τον ιαπωνικό πολιτισμό και τρόπο σκέψης υποστηρίζουν ότι το φαινόμενο «Johatsu» συνδέεται άρρηκτα με την τάση των Ιαπώνων να απομονώνονται και να αισθάνονται αιδώ για τις ενδεχόμενες αποτυχίες τους. Έτσι, πολλές φορές αγνοούν τα προβλήματά τους και «προσποιούνται» ότι δεν υπάρχουν προβλήματα αντί να τα αντιμετωπίζουν.