Νέα πολιτική στο ζήτημα απόδοσης ΑΜΚΑ σε μετανάστες αναμένεται να ακολουθήσει το υπουργείο Εργασίας.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εξέδωσε ερμηνευτική εγκύκλιο (ΑΔΑ: ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ) με οδηγίες προς τα ΚΕΠ και τον ΕΦΚΑ, για τη διαδικασία χορήγησης ΑΜΚΑ.

Με την εγκύκλιο αυτή δίνονται οδηγίες σχετικά με τις κατηγορίες φυσικών προσώπων που βάσει του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου μπορούν να βγάλουν ΑΜΚΑ, καθώς και τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, που πρέπει αυτοί να διαθέτουν.

Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι θα ακολουθήσει και συμπληρωματική εγκύκλιος των τριών συναρμόδιων υπουργείων (Εργασίας, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Προστασίας του Πολίτη), που θα εξειδικεύουν τα ζητήματα χορήγησης ΑΜΚΑ σε άτομα που έχουν καταθέσει αίτηση ασύλου ή διεθνούς προστασίας.

Υπ. Εργασίας: Ο ΣΥΡΙΖΑ χορηγούσε ΑΜΚΑ αδιακρίτως και άνευ όρων. Σημειώνεται ότι οι δύο αυτές εγκύκλιοι -η εκδοθείσα και η συμπληρωματική- έρχονται σε αντικατάσταση της υπ. αριθμ. ΩΧΟΧ465Θ1Ω-Ρ3Τ εγκυκλίου, η οποία, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, «προέβλεπε ουσιαστικά τη χορήγηση ΑΜΚΑ, αδιακρίτως και χωρίς όρους και προϋποθέσεις».

Το υπουργείο Εργασίας υποστηρίζει ότι «η έλλειψη οδηγιών και κατευθύνσεων από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, είχε οδηγήσει σε ουσιαστικό αδιέξοδο τη διαδικασία, με τα ΚΕΠ να απέχουν από τον προηγούμενο Μάιο από την έκδοση ΑΜΚΑ για όλους».

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη απόφαση, ο υφυπουργός Εργασίας Νότης Μηταράκης ανέφερε πως ο ΣΥΡΙΖΑ «ο ΑΜΚΑ είναι ο ισόβιος αριθμός εργασιακής και υγειονομικής ταυτοποίησης όλων των ανθρώπων που εργάζονται και διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, υπονόμευσε αυτό το δικαίωμα: στάθηκε ανίκανος να οργανώσει σωστά την παροχή υπηρεσιών υγείας προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες».

Η εγκύκλιος ΣΥΡΙΖΑ για τον ΑΜΚΑ ακυρώθηκε από τον Γιάννη Βρούτση
Κατά τον κ. Μηταράκη, «εξαιτίας αυτής της ανικανότητας (σ.σ. ο ΣΥΡΙΖΑ) στράφηκε στην εύκολη λύση: την ουσιαστικά άνευ όρων χορήγηση ΑΜΚΑ προς όλους, δίνοντας, με το ισχύον πλαίσιο, αυτόματη και ισόβια πρόσβαση σε όλους στην εργασία και στα κοινωνικά επιδόματα (επίδομα ανεργίας, ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα κ.α) και δωρεάν πρόσβαση στο σύστημα υγείας».

Η εν λόγω «επικίνδυνη και βλαπτική» εγκύκλιος, όπως τη χαρακτηρίζει το υπουργείο Εργασίας, ακυρώθηκε από τον υπουργό Γιάννη Βρούτση, αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του.

Σύμφωνα με τον κ. Μηταράκη, πλέον έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες στα ΚΕΠ και στον ΕΦΚΑ για το πώς γίνεται η χορήγηση ΑΜΚΑ στα φυσικά πρόσωπα που βρίσκονται είτε μόνιμα είτε προσωρινά και νόμιμα στη χώρα.