Οι ηλεκτρονικές εγγραφές των Πρωτοετών Φοιτητών στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από την ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019.  Η ηλεκτρονική εγγραφή γίνεται με ενιαίο τρόπο για όλα τα Τμήματα και τις Σχολές των ΑΕΙ μέσω του πληροφοριακού συστήματος (eregister.it.minedu.gov.gr) του Υπουργείου Παιδείας. Η αίτηση εγγραφής και η δήλωση των απαραίτητων στοιχείων γίνεται αποκλειστικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος.

Για τις δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, δωρεάν στέγαση, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο, φοιτητικά επιδόματα κτλ, θα ενημερωθείτε ΕΔΩ. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των ηλεκτρονικών εγγραφών, αποστέλλεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ πίνακας επιτυχόντων ανά Σχολή και Τμήμα που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής μέσω της κεντρικής εφαρμογής του ΥΠΠΕΘ και η Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης του κάθε Ιδρύματος θα καταχωρήσει τα στοιχεία των πρωτοετών στην ηλεκτρονική γραμματεία. Οι Γραμματείες των Τμημάτων, για την ολοκλήρωση της εγγραφής, ελέγχουν και αντιπαραβάλλουν τον ονομαστικό πίνακα επιτυχόντων που έχουν λάβει με την απόφαση κύρωσης των πινάκων από το Υ.ΠΑΙ.Θ με τον πίνακα επιτυχόντων που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής. Ολοκλήρωση Εγγραφών στη Σχολή

Οι επιτυχόντες θα κληθούν από τις Γραμματείες των Τμημάτων σε πολύ σύντομο διάστημα που θα καθορίσουν οι αντίστοιχες Γραμματείες κατά περίπτωση, να παραλάβουν τους κωδικούς για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές ακαδημαϊκές υπηρεσίες.

Στα Πανεπιστήμια απαιτείται η προσκόμιση Δικαιολογητικών από τους Πρωτοετείς Φοιτητές στη Γραμματεία του Τμήματός/Σχολής προκειμένου να ολοκληρώσουν την εγγραφή τους και να αποκτήσουν πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες (δηλώσεις μαθημάτων, δωρεάν σίτιση, στέγαση, αίτηση μετεγγραφής, φοιτητικά συγγράμματα, φοιτητικό πάσο κτλ). Η Γραμματεία κάθε Τμήματος καθορίζει το χρονικό διάστημα, στο οποίο ο επιτυχών οφείλει να παρουσιαστεί και την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει. Οι ανωτέρω διαδικασίες ταυτοπροσωπίας, εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Τα πιο συνήθη δικαιολογητικά που απαιτούνται να προσκομίσουν στη Γραμματεία του Τμήματός οι πρωτοετείς φοιτητές 2019-2020 για την διαδικασία της ταυτοπροσωπίας και για την ολοκλήρωση της εγγραφής στο Τμήμα είναι τα εξής: Δύο (2) φωτογραφίες Φωτοτυπία απολυτηρίου Λυκείου Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου Εκτυπωμένη αίτηση εγγραφής από την ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων Βεβαίωση ΑΜΚΑ (τον ΑΜΚΑ μπορείτε να τον εκτυπώσετε και από το πληροφοριακό Σύστημα: https://www.amka.gr/AMKAGR/) Και αν φοιτούσατε πριν σε άλλο Τμήμα ή Σχολή: Η διαγραφή σας θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά σύμφωνα με την δήλωση που κάνατε στην αίτηση εγγραφής σας ή εάν έχετε ήδη κάνει τη διαγραφή σας τη Βεβαίωση Διαγραφής σας.