Γράφει ο Γιώργος Κώστας

Ο όρος «προπαγάνδα» αναφέρεται στην συστηματική προσπάθεια διάδοσης και επιβολής ιδεών ή και απόψεων με στόχο την διαμόρφωση και τον επηρεασμό της ανθρώπινης σκέψης και συμπεριφοράς. Όσοι ακούν προπαγάνδα, χρησιμοποιούν μια σειρά διάφορων μεθόδων και τεχνικών, οι οποίες ξεκινούν από την επίμονη και συχνή επανάληψη του μηνύματος που θέλουν να προπαγανδίσουν και ενίοτε ενδέχεται να καταλήξει στην άσκηση επιθετικής πολιτικής, η οποία καλλιεργεί την μισαλλοδοξία και τον φανατισμό των πολιτών.

Οι παράγοντες που ισχυροποιούν την προπαγάνδα και την καθιστούν ισχυρό όπλο για την ικανοποίηση συμφερόντων ποικίλλουν, με πρώτο το χαμηλό μορφωτικό επίπεδο των ατόμων. Η έλλειψη μόρφωσης και πνευματικής καλλιέργειας συνεπάγεται την αποδοχή των οιωνδήποτε μηνυμάτων δίχως να εξετάζεται η εγκυρότητα και η αξιοπιστία τους. Έτσι, τα άτομα υιοθετούν άκριτα οποιαδήποτε γνώμη ή άποψη, με αποτέλεσμα να διαστρεβλώνεται η αλήθεια και να αποπροσανατολίζεται η κοινή γνώμη. Επιπλέον, η τυποποίηση της ανθρώπινης σκέψης και η εξειδίκευση που υφίσταται στην σημερινή εποχή, εξαιτίας του βιομηχανοποιημένου τρόπου ζωής, επηρεάζει αναπόφευκτα την ανθρώπινη βούληση, συρρικνώνει την κριτική σκέψη και αποπροσανατολίζει τα άτομα από την απόκτηση μίας συνολικής θεώρησης της υφιστάμενης πραγματικότητας, γεγονός το οποίο καλλιεργεί άρδην την προπαγάνδα και «διαιωνίζει» την διάδοσή της.

Στην συνέχεια, αξίζει να σημειωθεί ότι η κοινωνική πραγματικότητα, όπως είναι διαμορφωμένη, με την έλλειψη αξιοκρατίας, την ανεργία και την εγκληματικότητα να βρίσκονται στο απόγειό τους, γίνεται «αντικείμενο» εκμετάλλευσης από άτομα τα οποία επιχειρούν να προβάλουν τον εαυτό τους ως «σωτήρες», επηρεάζοντας και αποπροσανατολίζοντας τους πολίτες από την πραγματικότητα και τα ουσιαστικά προβλήματά της που χρήζουν άμεσης επίλυσης. Τέλος, λόγος πρέπει να γίνει και για την «Τέταρτη Εξουσία», τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, με πρώτο στην λίστα την τηλεόραση. Τα Μέσα Ενημέρωσης μπορούν να κατευθύνουν, να επηρεάσουν και σίγουρα να διχάσουν την κοινή γνώμη με στόχο να μεταφέρουν μηνύματα και θέσεις συγκεκριμένων πολιτικών κομμάτων, θυσιάζοντας την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση στο «βωμό» των εκάστοτε πολιτικών, οικονομικών ή άλλου είδους συμφερόντων.

Συμπερασματικά, οι παραπάνω παράγοντες, σε συγκερασμό με την γενικότερη κρίση της εποχής μας, είναι μόνο μερικά από τα αίτια που γιγαντώνουν το φαινόμενο της «προπαγάνδας». Η μόρφωση, η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, η πολύπλευρη και ορθή πληροφόρηση από διάφορες πηγές ενημέρωσης καθώς και η πνευματική «αφύπνιση» και «εγρήγορση» είναι μερικές ενδεικτικές λύσεις οι οποίες μπορούν να περιορίσουν την προπαγάνδα και τις αρνητικές συνέπειές της τόσο για τα ίδια τα άτομα όσο και για την κοινωνία συνολικά.