Τα Τοπικά Συμβούλια των Νέων υπάρχουν και λειτουργούν σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιτρέπουν στους νέους να γίνουν ενεργοί πολίτες.

Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων είναι ο φορέας για να προβάλουν και να δίνουν λύσεις οι νέοι στα προβλήματα που αφορούν εσάς και τον τόπο σας. Η ενεργή συμμετοχή σημαίνει ότι η φωνή ακούγεται! Οι απόψεις των νέων είναι σημαντικές για το κοινωνικό σύνολο.
Τα Τοπικά Συμβούλια Νέων δίνουν τη δυνατότητα σε όλους τους νέους και τις νέες, ηλικίας 15-28 ετών, να συμμετέχουν ενεργά και να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε θέματα που τους αφορούν, αλλά και σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος. Μόνη προϋπόθεση, να έχουν εγγραφεί στα δημοτολόγια του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Δυστυχώς βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν έχουν εφαρμοστεί.

Τι φταίει; Θα μπορούσε να πει κάποιος η κρίση, η αδιαφορία των νομοθετών, ή και η αδιαφορία των ίδιων των νέων για συμμετοχή.

Δείτε τις αντίστοιχες Υπουργικές Αποφάσεις.